LOGO-GENERALITAT-dep-Salut

Centre reconegut i registrat com
Centre Sanitari de Psicologia Clínica pel Departament de Salut de la Ceneraritat de Catalunya.
C.S.: E08584959

IMG_5437

Francesc Martínez

IMG_5438

Montserrat Martínez

foto2

Yolanda Díaz