Realitat Virtual

Amb l’objectiu d’oferir sempre la millor qualitat als nostres clients, en L’EIX, Atenció i prevenció psicològica hem incorporat l’ús de la realitat virtual en les sessions terapèutiques. Els adults, joves i infants es poden beneficiar d’aquesta eina per treballar les fòbies o pors específiques (a volar, a les alçades, a les agulles, a la foscor, a espais tancats…), la relaxació, l’ansietat davant dels exàmens, problemes d’atenció, mindfunless…

Per què és efectiu?
  1. La teràpia d’exposició amb realitat virtual complementa l’exposició real a l’estímul temut.
  2. En casos determinats, les persones prefereixen superar les seves fòbies amb una exposició virtual en comptes de la real.
  3. L’entorn virtual pot controlar-se i l’exposició a l’estímul temut pot graduar-se i jerarquitzar-se.
  4. El que s’aprèn persisteix en la realitat.
  5. El client pot viure un gran número d’estímuls i situacions sense sortir del despatx.
  6. És un recurs atractiu per treballar aspectes com l’atenció, relaxació, mindfulness…