IMG_5438

Montserrat Martinez Garcia
  • Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, en la Secció de Clínica. 1997
  • Diplomada en Logopèdia. 2001
  • Doctorant en la UAB. En psiquiatria i psicologia mèdica, amb el titol de DEA (Diploma d’Estudis Avançats).
  • Membre de l’SCRITC -Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament.
  • Col·legiada núm. 11.401 del C.O.P.C – Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
  • Cofundadora del Centre EIX, Atenció i Prevenció Psicològica.
  • Coordinadora del departament d’infantil i juvenil, els tallers preventius, les sessions de reeducació i de logopèdia de l’EIX, Atenció i Prevenció Psicològica, a Barcelona.
  • Consultora de la UOC. en les assignatures de psicopatologia infantil i avaluació psicològica infantil i juvenil, des de 2005.
  • Conferenciant a escoles per a alumnes i pares i mares, en temes de prevenció i formació.