Servei psicopedagògic

El servei psicopedagògic ofereix l’atenció, diagnóstic i intervenció en les dificultats de l’aprenentatge i del llenguatge. Treballem per la millora de la lectoescriptura, el raonament, la parla… L ‘objectiu és aconseguir el màxim desenvolupament en aquestes habilitats obtenint així un millor rendiment acadèmic i personal.

Dins d’aquest servei oferim:

Reeducacions

Tècniques d’estudi

Logopèdia