El bon ús de les TIC (noves tecnologies) en els nostres fills

Tenen coses positives les noves tecnologies?

Un nen que no té accés a les NT pot ser vist com a diferent a la nostra societat: és un preu que cal pagar per estar integrat. Si bé hem de limitar l’ús, hem d’entendre que formen part del nostre món i que hem de saber conviure amb elles.

Les noves tecnologies ens aporten la capacitat per connectar amb les persones i obtenir informació de manera immediata. També ens aporten recursos per divertir-nos i fins i tot a nivell preventiu i de tractament psicològic ens ofereix recursos que poden ser interessants i motivadors per als joves. A tall d’exemple podem trobar http://www.elbosqueencantado.aecc.es/ , un web on AECC (Associació Contra el Càncer) ha creat un joc per a nens de 7-9 anys amb l’objectiu d’educar en la prevenció primerenca del consum de drogues. També hi ha portals específics, com www.centrejove.org , en el qual l’adolescent té accés a la informació sobre temes de sexualitat, sempre amb la supervisió de professionals de la salut.

En l’àmbit escolar, també podem trobar enllaços educatius amb molts recursos d’aprenentatge (http://clic.xtec.cat/ o http://www.childtopia.com/ ).

És tan important ensenyar a gestionar l’ús de les NT en relació a factors tan concrets com el temps de connexió o quins usos cal limitar, com en el procés de selecció de les pàgines web que visiten i que determinarà la qualitat dels continguts digitals que consumiran, ara i en el futur.

Fent un paral·lelisme bastant simplista, igual que aprenen a fer els primers passos i més tard a llegir o anar en bicicleta, els més petits han d’aprendre a caminar en el món d’Internet, han de fer-les servir per a l’oci de manera racional, saber comunicar-se de forma eficient i trobar, amb els mitjans que escoles i pares posin a la seva disposició i l’autoaprenentatge, continguts rics, fiables i adequats per a la seva edat i les seves necessitats.

Hem de fer que quan escriguin per xats, missatges … ho facin amb bona ortografia?

La rapidesa en els missatges fa que s’utilitzi un codi diferent: abreviatures, ús de lletres en lloc de síl·labes completes ( “K”, etc.). Però el nen ha de saber diferenciar on pot escriure d’aquesta manera i on no. L’ús “incorrecte” està acceptat en aquests formats però no en altres, i ha de saber discriminar i no generalitzar l’ús d’aquest nou codi en altres àmbits, com podria ser l’escolar. El més important és el missatge i les paraules que escrites poden ser malinterpretades i no admeten tants matisos com l’expressió verbal. Aquí és on hem d’incidir més a l’hora de guiar els més joves.

Quins consells es poden donar als pares de nens de nou i deu anys que volen formar part d’una xarxa social (Facebook, Instagram …)?

Una opció seria que oferissin als seus fills que utilitzin el compte dels pares a la xarxa social. D’aquesta manera, podem educar-los de forma progressiva en el bon ús d’aquestes aplicacions i li donem temps per aprendre a usar-les abans que arribi el moment que tinguin un compte propi. Així, poden afegir als seus amics en el nostre perfil i comentar les fotos i continguts que publiquin, però sempre sota la nostra supervisió.

Som els pares els que hem d’educar perquè aprenguin a fer servir les tecnologies. Hem de fer el mateix que fem amb altres aprenentatges. Per exemple, quan el nen aprèn a preparar-se la motxilla per anar a l’escola, primer li supervisem, fins que arriba el moment en què el nen ho pot fer sol.

Aquestes i altres preguntes les podeu trobar al llibre ¡Abrimos la consulta!
http://www.elcepilanansa.com/colleccions/coedicions/abrimos-la-consulta/?no_cache=1&sword_list%5B%5D=consulta