Formació i Prevenció

Prevenció a les Escoles

Realització de sessions i conferències educatives al Centre Educatiu, adreçades a pares, professors i alumnes.

Programes preventius a mida:

  • Millora d’habilitats personals
  • Potenciació de la intel·ligència emocional
  • Tècniques d’estudi
  • Gestió de conflictes

Aquestes activitats estan dissenyades i adaptades a espais com tutories, reunions específiques i es poden oferir presencialment o 100% online a través de la plataforma digital de l’EIX

Serveis de formació per escoles i particulars
  • Programes formatius a mida de les necessitats del Centre Educatiu
  • Celebració a partir de jornades presencials, en horaris compatibles amb els del Centre, i recursos online.

Creació de cursos 100% online per alumnes, pares i professors, totalment a mida.

Cursos online
  • Continguts interactius adaptats als destinataris de l’activitat formativa.
  • Dissenyats per especialistes en la pràctica clínica
  • Qüestionaris i activitats que garanteixen el progrés I el seguiment dels cursos online.

Els cursos online es creen a mida per cada Centre, garantint la màxima adaptació a les seves necessitats concretes.

Els cursos es poden plantejar tan per els alumnes com per el professorat

Totes les activitats 100% online es complementen amb els materials necessaris per tal de garantir la seva comprensió i l’aprenentatge (resums, esquemes, guies didàctiques)